Trojský zámek : PRAHA

Trojský zámek : PRAHA : pohled na Trojský zámek v Praze s kašnou Trojský zámek : PRAHA : pohled na východní křídlo Trojského zámku v Praze Trojský zámek : PRAHA : pohled od severní brány Trojského zámku v Praze

Zámek Troja se řadí mezi nejvýznamnější stavby počátku vrcholného baroka ve střední Evropě. V místech, která kdysi pokrývaly vinice, nechal zámek postavit hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka roku 1678, aby získal šlechtický titul, což se mu podařilo. Jeho podoba připomíná typ italské předměstské vily, jedná se tedy spíše o letohrádek než zámek. Vila měla navíc sloužit i jako místo pobytu a odpočinku císaře a jeho družiny při lovu v nedaleké oboře Stromovka. Ke stavbě i k výzdobě byli pozváni vynikající evropští umělci. Projekt navrhl italský architekt Jean Baptist Mathey, který změnil původní koncepci na pravidelnou dispozici s hlavním sálem uprostřed.

Pražský stavitel Giovani Domenico Orsi de Orsiny zahájil výstavbu a několik prvních let ji vedl jeho žák Silvestro Carloni. Přes svou četnou praxi v českých zemích nemohl architekt Mathey stavbu sám řídit, protože nebyl vyučen v zednickém cechu a to bylo proti tehdy platným pravidlům.

Výzdoba zámku je zasvěcena oslavě císařského rodu, kterému měl být tímto zámek „věnován“. Pohled na sídlo panovníka, Pražský hrad, je přímo v hlavní ose zámku.

Pokud se do zámeckého areálu vstoupí jeho původním slavnostním vjezdem, jižní branou od Vltavy, je možné dobře vnímat původní atmosféru. Po ose zahrady hosté dojdou přímo k vrcholu kompozice zámku - k monumentálnímu dvojramennému schodišti, které vede přímo do Hlavního sálu.

Schodiště je vyzdobeno dramatickými výjevy z Gigantomachie, znázorňujícími triumf olympských bohů nad postavami Titánů, jak líčí starořecká Iliada. Odtud zřejmě pochází název Troja, který se pak rozšířil i na celou oblast. Sochy jsou dílem sochařů Paula a Georga Heermannových, kteří byli k výzdobě schodiště pozváni roku 1685 z Drážďan, kolem roku 1705 je doplnil Jan Brokof.

Dominantou a středem zámku je Hlavní „Císařský“ sál, ze kterého vedou na obě strany chodby s enfiládou dveří přilehlých salónků. Obě chodby spojují dvě protilehlá točitá schodiště ve věžovitých dvoupatrových belvederech. Tyto belvedery dodávají stavbě jedinečný charakter a zároveň jsou jasným „podpisem“ práce architekta Jeana Baptisty Matheye.

Prostory v přízemí zámku sloužily jako zázemí pro služebnictvo a v suterénu byly rozlehlé vinné sklepy. Na severním nádvoří byla u zdi areálu postavena jednotraktová konírna a kočárovna s jednopatrovými altány.

Stavba byla dokončena v roce 1689 a císařské návštěvy se vila skutečně dočkala, v roce 1702 v ní hrabě Šternberk uvítal císaře Leopolda I.

Galerie Trojského zámku v Praze


Typy akcí

 • Banket
 • Raut
 • Prezentace
 • Konference
 • Módní přehlídka
 • Garden party
 • Koncert

Pronájem exkluzivních prostor Trojského zámku v Praze

HLAVNÍ „CÍSAŘSKÝ“ SÁL

Hlavní sál je situován v 1. patře zámku a vstoupit do něj lze přímo z jižních zahrad přes barokní schodiště nebo vnitřkem zámku. Malířská výzdoba je tvorbou nizozemských malířů, Abrahama a Izaka Godinových 1691-1697 (téměř 1 400 m2 maleb). Námětem je oslava vítězství nad Turky u Vídně, která vrcholí v hold panovníkovi. V bohatě členěném celku jsou propojeny historické příběhy i legendy a triumfalisticky gradovaná oslava slávy a moci vládnoucí dynastie Habsburků.

Malby byly provedeny jako tempery (ne technikou fresky), takže vyžadovaly daleko pomalejší malířský postup. To však umožňovalo pečlivé prokreslení a promodelování všech detailů s neuvěřitelnou tvarovou přesností, která silně zvyšuje klamavý efekt díla. Prostor sálu je iluzionisticky nadvýšen s představou otevřené nesmírnosti nebes.

Trojský zámek : Praha : Hlavní „Císařský“ sál Trojský zámek : Praha : Hlavní „Císařský“ sál Trojský zámek : Praha : Hlavní „Císařský“ sál Trojský zámek : Praha : Hlavní „Císařský“ sál Trojský zámek : Praha : Hlavní „Císařský“ sál Trojský zámek : Praha : Hlavní „Císařský“ sál
 • Koktejly

 • *
 • Rauty

 • *
 • Gala večeře

Kapacita a rozměry sálu

Rozměry sálu
276m2: 22,7m x 12,2m (výška sálu je 12m)
Kapacita sálu dle uspořádání
Koktejl250 osob
Raut220 osob
Gala večeře200 osob
Divadelní produkce200 osob
Školní100 osob

KONÍRNA

Konírna je umístěna na severním nádvoří. Bývalo zde stání pro 24 koní a zachovány jsou dokonce i původní mramorové žlaby. Malířské výzdoby kleneb v konírně se po roce 1690 ujal opět Abraham Godyn. Malby zachycují výjevy únosů a dalších mytologických dějů, ve kterých koně a podobní tvorové hráli podstatnou roli. Výmalba byla provedena speciální technikou, tzv. tupováním - mořskou houbou, malba pak připomíná jemnou tapetu.

Trojský zámek : Praha : Konírna Trojský zámek : Praha : Konírna Trojský zámek : Praha : Konírna
 • Koktejly

 • *
 • Rauty

 • *
 • Gala večeře

 • *
 • After party (tanec)

Kapacita a rozměry konírny

Rozměry konírny
294m2: 46m x 6,4m
Kapacita konírny dle uspořádání
Koktejl300 osob
Raut280 osob
Gala večeře230 osob

Ke Konírně je možné připojit stan až o velikosti 200 m2 - kapacita se navýší na 450 osob (raut/koktejl).


ČÍNSKÉ SALÓNKY

Čínské komnaty jsou v severovýchodním díle prvního patra zámku, od jeho kraje až k Hlavnímu sálu. Jedná se o dva skoro čtvercové sály a jednu užší místnost, která je mezi ně vsazena a slouží jako vstupní spojovací chodba. Z původní malířské výzdoby zůstaly na stropech antické báje bratří Marchettiů.

Na stěnách je soubor pozoruhodných maleb od neznámého malíře z konce 18. nebo začátku 19. století. Námětem pro celoplošné veduty čínské krajiny s architekturou byly autorovi ilustrace v naučných a cestopisných knihách o Číně. Na stěnách vnitřního salónku jsou na některých čínských vedutách vmíšeny evropské prvky, především střechy a hvězdicové bašty na panoramatech města. Nejedná se o romantizující napodobeniny čínských předloh, jako je to u čínských pavilónků v jiných zámcích. Tyto malby odpovídají skutečným krajinám a stavbám. Není úplně jasné, co bylo účelem takto vyzdobených místností. S největší pravděpodobností sloužily jako čajové salónky nebo zde byly umístěny sbírky exotických předmětů.

Trojský zámek : Praha : Čínské salónky Trojský zámek : Praha : Čínské salónky Trojský zámek : Praha : Čínské salónky
 • Welcome koktejl před gala večeří/rautem

 • *
 • Rozšíření hlavního sálu

Kapacita a rozměry salónků

Rozměry salónků
Čínský salónek I (rohový)62,4 m2
8m x 7,8m
Čínský salónek II (prostřední)33,2 m2
4m x 8,3m
Čínský salónek III (u hlavního sálu)65,5 m2
7,9m x 8,3 m
Kapacita při využití všech salónků
Welcome koktejl100 osob

ZAHRADY

Zahrady Trojského zámku jsou rozvrženy do tří částí. Jižně od zámku leží parterová zahrada, rozvržená do dvou výškových úrovní, kterou na hlavní ose prochází reprezentativní vstupní cesta od jižní brány. Na horním parteru se nachází dvě téměř totožné pískovcové fontány se čtvercovou zaoblenou nádrží a motivy plazů. Soubor dekorativních terakotových váz zdobí parapety horního parteru. V dolní části jižní zahrady je centrální kašna s Neptunovou fontánou, mnoho okrasných i ovocných stromů a keřů, u brány pak oranžérie a domek zahradníka.

Na východní straně od jižní parterové zahrady se na nepravidelném kosodélném půdorysu rozprostírá další zahrada s bludištěm, dnes nazývaná „štěpnice“.

Na severním nádvoří je před vstupem do zámku umístěna moderní fontána s bazénem s kamennou obrubou a dlážděným dnem. Fontána je osazena kovovou plastikou s vodotryskem.

Trojský zámek : Praha : Zahrady Trojský zámek : Praha : Zahrady Trojský zámek : Praha : Zahrady Trojský zámek : Praha : Zahrady - Fire Show Trojský zámek : Praha : Zahrady - Fire Show Trojský zámek : Praha : Zahrady - Fire Show
 • Welcome koktejly

 • *
 • Garden party

 • *
 • Gala večeře

 • *
 • Doprovodný program: fire show, živé sochy, výjezd historickými vozy a další...

Kapacita a rozměry zahrad

V jižní zahradě je možné postavit stany s podlážkou nebo bez, kapacita zahrad je až 1500 osob.

Exkluzivní prostory Trojského zámku hostily např. tyto společnosti

 • AstraZeneca
 • Škoda Auto
 • Renault
 • Heinz
 • Rolls-Royce and Bentley Club
 • Telefónica
 • Société Générale
 • Victoria's Secret

Kontaktujte nás


Máte zájem o pronájem exkluzivních prostor Trojského zámku v Praze?

Napište nám Vaši představu a my s Vámi rádi projednáme detaily plánované akce.

Těšíme se na Vaši zprávu.